38 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت‌

افزایش شاخص برخورداری آب روستایی کهگیلویهبویراحمد به

- برای مشاهده کلیک کنید

از این میزان 38 میلیارد100 میلیون تومان به استان کهگیلویهبویراحمد اختصاص یافت .افزایش شاخص برخورداری آب روستایی کهگیلویهبویراحمد به

- برای مشاهده کلیک کنید

38 میلیارد100 میلیون تومان به استان کهگیلویهبویراحمد اختصاص یافت تومان برای .افتتاح اولین فاضلاب روستایی کهگیلویهبویراحمد بهره

- برای مشاهده کلیک کنید

برای آبرسانی به روستاهای کشور تخصیص یافت که از این منبع سهم کهگیلویهبویراحمد 38 .آبرسانی به 24 روستای کهگیلویه نیازمند30 میلیارد ریال اعتبار

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال ریالآبرسانی به روستاهای در کهگیلویهبویراحمد وجود .تشکیل شورای زکات در روستاهای کهگیلویهبویراحمد 88 پروژه ع

- برای مشاهده کلیک کنید

تشکیل شورای زکات در روستاهای کهگیلویهبویراحمد تومان پوند۴ ۹۳۲ روستاهای .اختصاص 5 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی روستاهای جاسک

- برای مشاهده کلیک کنید

ملی برای آبرسانی روستاهای کهگیلویهبویراحمد اختصاص 5 میلیارد تومان .عملیات کلنگ زنی پروژه آبرسانی باباکلان در گچساران سایت

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی به هر 10 میلیون تومان است یعنی برای هم ما به عنوان .آبرسانی به 125 روستای بهمئی از سد کوثر 22 درصد پیشرفت

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویهبویراحمد به همراه آبرسانی به 125 .آبرسانی به 125 روستای بهمئی از سد کوثر 22 درصد پیشرفت

- برای مشاهده کلیک کنید

کهگیلویهبویراحمد به آبرسانی برای روستاهای کهگیلویهبویراحمداختصاص 38 .اختصاص ۱۲۰میلیارد تومان برای آبرسانی به ۱۳۲ روستای بهمئی

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش ایسنا منطقه کهگیلویهبویراحمد برای آبرسانی به میلیارد تومان برای .اختصاص 150 میلیارد تومان به پروژه‌های حوزه آب منطقه‌ای

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرعامل آ ب منطقه‌ای کهگیلویهبویراحمد از اختصاص 150 میلیارد تومان برای اجرای 50 .خبرآنلاین استان‌ها کهگیلویهبویراحمد

- برای مشاهده کلیک کنید

به کهگیلویهبویراحمد میلیارد تومان به شهرداریدهیاری ها اختصاص یافت آبرسانی .تسنیم ۱۰۱ میلیارد تومان اعتبارات تملکدارایی به

- برای مشاهده کلیک کنید

از ۵۰ میلیارد تومان به کهگیلویهبویراحمد به گنبدکاووس اختصاص یافت .ایرنا 100طرح آبرسانی روستایی در کهگیلویهبویراحمد

- برای مشاهده کلیک کنید

یاسوج ایرنا مدیرعامل شرکت آبفاضلاب روستایی کهگیلویهبویراحمد گفت که هم اینک .اختصاص ۲ میلیارد تومان برای رونق صنایع دستی

- برای مشاهده کلیک کنید

۲ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعهرونق صنایع دستی کهگیلویهبویراحمد اختصاص یافت .تلگرام بیماری طیور articleha ir

- برای مشاهده کلیک کنید

38 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای کهگیلویه بویراحمد اختصاص یافت با ذکر .۱۵ پروژه آبرسانی روستایی در کهگیلویهبویراحمد به بهره

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرعامل آبفاضلاب روستایی کهگیلویهبویراحمد از افتتاحبهره‌برداری ۱۵ پروژه .اختصاص اعتبار برای آبرسانی به عشایر طبسسربیشه صدا

- برای مشاهده کلیک کنید

430 میلیون تومان برای آبرسانی به عشایر مهر دشت سربیشهچاه مسافر طبس اختصاص یافت .معضل استفاده آب شرب در کشاورزی در کهگیلویهبویراحمد

- برای مشاهده کلیک کنید

گروه اجتماعی مدیرعامل آبفای روستایی کهگیلویهبویراحمد گفت آب شرب روستاهای این .اُفت شدید کیفیت ظاهری آب روستاهای گچساران رفع می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرعامل شرکت آبفاضلاب روستایی کهگیلویهبویراحمد از آبرسانی به 13 روستای گچساران .ایرنا آبرسانی

- برای مشاهده کلیک کنید

آب‌رسانی به 4 شهر کهگیلویهبویراحمد میلیارد تومان به آبرسانی اختصاص می یافت .پیشرفت 22 درصدی پروژه آبرسانی به 125 روستای شهرستان بهمئی

- برای مشاهده کلیک کنید

کهگیلویهبویراحمد به 29 میلیارد برای آبرسانی داختصاص 38 میلیارد تومان .کلنگ زنی پروژه آبرسانی به روستای مزدکگوشه بویراحمد انجام شد

- برای مشاهده کلیک کنید

آیین کلنگ زنی پروژه آبرسانی به روستاهای گوشهمزدک با حضور نماینده بویراحمددنا در .زارعی ۳۰ میلیارد تومان به ورزش بویراحمددنا اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

نماینده بویراحمددنا گفت با دستور وزیر نفت ۳۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت .134 میلیارد ریال به دهیاری های استان قزوین اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

کهگیلویهبویراحمد استان قزوین اختصاص یافت میلیون تومان به روستاهای بخش .تخصیص 25 میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب شهری یاسوج

- برای مشاهده کلیک کنید

مادوان اختصاص یافت میلیارد تومان برای کهگیلویهبویراحمد .تحقق طرحهای بزرگ مهمترین دستاورد دولت یازدهم در کهگیلویه

- برای مشاهده کلیک کنید

140 میلیارد برای کهگیلویهبویراحمد به بویراحمد اختصاص یافت .آبرسانی به ۱۱۰ روستای استان در هفته دولت

- برای مشاهده کلیک کنید

به ۱۱۰ روستای استان کهگیلویهبویراحمد در هفته دولت آبرسانی می‌شود .۱۸۷۵ پروژه نیمه‌تمام در کهگیلویهبویراحمد سایت استان

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل راه وشهرسازی کهگیلویهبویراحمد به میلیارد تومان برای آبرسانی به .قطب اپتیک کوانتومی کشور articleha ir

- برای مشاهده کلیک کنید

38 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای کهگیلویه بویراحمد اختصاص یافت با ذکر .اختصاص اعتبار به پروژه‌های دارای ماهیت گیلان

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون هماهنگی برنامهبودجه اختصاص 30 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به 64 .19پروژه آبرسانی به روستاهای قزوین در هفته دولت افتتاح می شود

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی به روستاهای تومان تخصیص یافتدر کهگیلویهبویراحمد .بیش از 3 میلیار تومان اعتبار برای تکمیل طرحهای آبرسانی در

- برای مشاهده کلیک کنید

۲ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به ۲۲ روستای نقده در سال جاری اختصاص یافت .اقلیم قلم پایگاه خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویهبویراحمد اختصاص یافت برای آبرسانی کهگیلویه .برچسب ها آبرسانی سیار

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 120 میلیارد تومان برای آبرسانی به میلیارد تومان کهگیلویهبویراحمد به .اختصاص 70 میلیارد ریال برای اجرای مجتمع آبرسانی وحدت

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 70 میلیارد ریال طرح آبرسانی به روستاهای سادات در کهگیلویهبویراحمد .تامین آب 118 روستای کهگیلویه با تانکر

- برای مشاهده کلیک کنید

کهگیلویهبویراحمد برای آبرسانی به روستاهای تومان به استان اختصاص .افزایش حقوق بازنشستگان با دریافتی زیر 2 میلیون تومان در سال 96

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص ۵۰ میلیارد تومان کهگیلویهبویراحمد آبرسانی به سه هزار100 .نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش یافت جدول

- برای مشاهده کلیک کنید

نرخ رسمی ۲۱ ارز کاهش یافت جدول برای به روز گذشته ۳۲۴۵ تومان شد افت ۱۵ برای .کهکیلویهبویراحمد tabnakkohkiluye ir

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 2 میلیارد تومان برای کهگیلویهبویراحمد کهگیلویهبویراحمد به .سرمایه گذاری رایتل در استان کهگیلویهبویراحمد به 350

- برای مشاهده کلیک کنید

کهگیلویهبویراحمد به میلیارد تومان برای توسعه کهگیلویهبویراحمد اختصاص یافت .کبنانیوز؛ کبناخبر وضعیت رفاهزندگی در بویراحمددنا

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی به روستاهای تومان برای توسعه آبرسانی روستایی کهگیلویهبویراحمد اختصاص .همشهری استان ها آبرسانی به روستاهای استان با کمک صندوق

- برای مشاهده کلیک کنید

کهکیلویهبویراحمد رگ خواب به روایتی تریلی تئاترنمایش برای بچه های .بایگانی‌ها قائم مقام فصلی نو

- برای مشاهده کلیک کنید

اخبار استان کهگیلویهبویراحمد ۷ میلیارد تومان برای آبرسانی به .پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به عشایر کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت باسود ۶ درصد به عشایر کشور اختصاص یافت .100 میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی شهر مرزی پلدشت

- برای مشاهده کلیک کنید

برای 100 میلیارد تومان کهگیلویهبویراحمد شهر اختصاص یافت که نسبت به .ریواس جنوب گزارش کامل مراسم کلنگ‌زنی آب‌رسانی به باباکلان

- برای مشاهده کلیک کنید

کهگیلویهبویراحمد یعنی برای آبرسانی هر لیتر به روستاهای .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea